Räkna på värdet av Mötescoachingprogrammet för ert företag

Kalkylen mäter ej andra effekter, såsom bättre beslut, fler idéer mm.

Antal anställda som avses, tex i företaget
St
Genomsnittslön/timme brutto.
I exemplet 36000 kr/mån brutto.
Kr
Förväntad eller önskad tidsbesparing/vecka/anställd tack vare Mötescoachingprogrammet. . I Sverige är 30% ett snitt av arbetstiden på möten. I exemplet på 3h tidsbesparing, så motsvarar det 25% tidsbesparing.
h
Uppskattad tidsbesparing/anställd/år
126 h
Totalt uppskattad tidsbesparing/år
12 600 h
Uppskattat ekonomiskt värde per anställd/år
(räknat på 42 arbetsveckor)
28 350 Kr
Totalt uppskattat ekonomiskt värde/år
2 835 000 Kr